نقد و بررسی نرم‌افزارهای تفسیری و علوم قرآنی
32 بازدید
محل نشر: ره‌آورد نور) وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی