سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر عج 
همکاری علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
همکاری علمی 
 
 
علمی پژوهشی